Beschwerdeformular

ФОРМУЛЯР ЗА ОПЛАКВАНИЯ

This post is also available in: English (Английски) Deutsch (Немски) Română (Румънски) Русский (Руски) Español (Испански) Ukrainian (Украински) Magyar (Унгарски)

Закона за защита на секс работниците (ProstSchG) беше създаден и приет без участието на секс работници и въпреки обхватната критика на съдържанието му от страна на засегнатите и техните подкрепители. Той предвижда обстойно нарушаване на основни права на секс работниците за сметка на поставянето на многостранни задължения. Очаква се прилагането на този закон да доведе до редица негативни последствия за житейската и работна ситуация на секс работниците.

Закона предвижда оценяване на последствията на ProstSchG, като тази оценка ще се проведе едва през 2022 година с крайно недостатъчен бюджет. Заедно с нашите кооперационни партньори искаме да дадем гласност на негативните последствия и за тази цел създадохме формуляра за оплаквания.

Тук можеш да споделиш проблеми, свързани с въвеждането и прилагането на закона. Тази страница е замислена за това да документира само жалби, непосредствено породени от новия закон (напр. инциденти при проверка от страна на съответните служби). Не е подходящо тук да се споделят жалби, свързани с услугите на дадени секс работници или пък поведението на клиенти.

Данните ще бъдат съхранени в един сървер според изискванията за защита на данни и обработени заедно с другите постъпили данни. Анализа им ще стане в сътрудничество с изследователи и социални работници и резултатите ще бъдат представени на широката общественост. Те ще бъдат обсъдени и на конгреса на секс работата през 2018 година.

Формуляр за оплаквания на секс работници